نویسنده : سرور جوان - ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/٢۳
 

اگر ميدانستم که... چه فايده! او ديگر رفته است و ديگر باز نخواهد گشت! هرگز! مرگ که آمد همه چيز ميرود!

انسان هميشه از مرگ ديگران افسوس ميخورد٬ چرا که گذشت را فراموش ميکند...

انسان هميشه جای خالی مردگان را احساس ميکند و نه جای پر زندگان را ٬ چرا که هميشه مرگ را فراموش ميکند...

انسان هميشه در فراق مردگان اشک ميريزد و نه برای سيه روزی زندگان٬ چرا که عشق را فراموش ميکند...

انسان اگر مرگ را فراموش نمی کرد٬ عشق را به خاطر می سپرد و آنگاه زيستن را می آموخت!


 
comment نظرات ()