آفتاب

در قلب پاييز دلم هوای آفتاب فروردين را می کرد و اکنون که آسمان آبی ست با لکه های سفيد ابر و زمين سبز ست و آفتاب درخشنده تر از هميشه٬ هنوز دلتنگم...! آفتاب من کجاست؟

==========================================

ای آفتاب حسن برون آی دمی ز ابر        کان چهره مشعشع تابانم آرزوست 

==========================================

سرور جوان

/ 0 نظر / 3 بازدید