"به خطا خويشتن را از عشق محروم ساختن وحشتناکترين گمراهيهاست٬ خسرانی ابدی است که نه در زمان و نه در ابديت جبرانی ندارد."

کی ير کيگارد

/ 0 نظر / 3 بازدید