من و تو...

من و تو دو تا خط موازی هستيم که در کنار هم حرکت ميکنيم ولی هيچوقت با يک شيب تند همديگر را قطع نميکنيم٬ چرا که اگر يکديگر را قطع کنيم چاره ای نداريم جز اينکه هميشه در همان نقطه باقی بمانيم و يا از هم دور شويم. ما هرگز به هم نميرسيم ولی تا بينهايت باهميم. تا بينهايت باهميم ولی همچنان دو خط موازی هستيم...ما همچنان دو خط موازی باقی خواهيم ماند٬ مگر اينکه صفحه ای که روی آن رسم شده ايم کمی تا بخورد تا هردو يک خط شويم... يک خط تا بينهايت...

سرور جوان

/ 0 نظر / 5 بازدید