مرگ-زندگی-انسان

آه انسان موجود بيچاره ايست! موجودی با قدرتی بينهايت که محصور شده است در ميان جسمی بينهايت نحيف! کالبدی با عمر چند ده سال که قابليتهايی برای هزاران سال را در خود انباشته کرده است! انسان در نهايت قدرت ضعيف است و در نهايت ضعف قوی!انسان٬ مخلوق سرگردان٬ هميشه دلتنگ است... انسان هميشه دلتنگ است چراکه معمای مرگ را هميشه همچون باری بر گرده های خويش احساس ميکند... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 4 بازدید