سنگینی

خیلی ساده! خوب نیست حالم... همین دیگر...خیلی ساده...

با کلمات که رو دربایستی ندارم... فعلا در این لحظه اینقدر سنگین همین کلمات را دارم...

خیلی ساده...

/ 0 نظر / 3 بازدید