همه اش تلاش ميکنی که همه چيز را به خاطر بسپاری٬ چرا که شايد ديگر نبينی اشان٬ ولی همه اش بيفايده است. هر بيشتر تلاش ميکنی ذهنت کمتر با تو همراهی ميکند.انگار دائم مغزت باهات لج ميکند...هميشه همينطور است...

سرور جوان -دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی- اتاق ۳۱۷

/ 0 نظر / 3 بازدید