سکوت

           نرم، نرم

یک چشم باز یک چشم بسته

دایره هایی دور محوری عمودی

              لرزان.

      چرخش، چرخش

    دایره های پنج تایی

    حلقه هایی بسته

که تو را در میان گرفته بودند...

           سکوت

      پنهان، پنهان...

سرور جوان

/ 0 نظر / 3 بازدید