یلدا

زمستان.

دانه های سفید برف

              توی شرابی آسمان.

گلهای زرد

            روی سرخی بستر.

تیک تاک سرگردان

             روی آبی سکوت.

 

آخرین بارمان،

            گویی خورشید

                   قلب طلایی تابستان بود.

 

امشب  اما یلداست...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید