سفید؛ وسیع و تیز. تا...

آن پرنده ی آبیِ نازنینِ مدام ناگهان؛ جدی و بازیگوش؛ پرسه زن اعماق مه آلود.

که...

"من اگر کفنی داشتم

نگاه به لیلی می کردم و

می مردم*"

...

"چه سبک می وزی ای باد*"

 

*از شبانه ی لیلی به بازخوانی قیس، بهرام اردبیلی.

/ 0 نظر / 10 بازدید