مرداد در باران

مرداد در آفتابی همیشگی بود. خورشید میتابید. زمین میسوخت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شب شد. هلال ماه در آسمان سرک کشید. زمین از تب مینالید.

آسمان دلش گرفت. برق زد. غرید. گریست.

زمین لبانش را به لبخند باز کرد و اشکهای آسمان را مزه مزه کرد.

مرداد در باران بود!

 

سرور جوان-1.51 بامداد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید