ای پادشه خوبان داد از غم تنهائی...

ای  پادشه خوبان  داد  از  غم   تنهائی      دل بی تو بجان آمد وقتست که بازآئی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد     کز صبر بخواهد شد پا یاب شکیبائی

/ 0 نظر / 5 بازدید