گل من

بين هزاران هزار گل٬ گل من با همه فرق ميکند. چرا که ارزش گل من به عمريست که به پاش صرف کرده ام...

سرور جوان -دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی- اتاق ۳۱۷

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید