رویا و واقعیت

دست و پا می بندد

واقعیتی میان سایه ی رویا.

دست و پا می زند

رویایی میان سایه ی واقعیت.

از این رویا تا آن واقعیت، سایه ها رسوایند.

دست در دست می گذارند

رویا و واقعیت در سرزمین خیس هزار ورد از یاد رفته.

اشباح می گذرند از لبه های ماه

و لب بر لب می گذارند خیال و تنهایی...

/ 0 نظر / 5 بازدید