شبانه

امشب اینجا گرمتر از تهران است

باد، لای پرده ها قلپ قلپ مهتاب هورت می کشد و بوی خاکِ گرم و خیس

امشب از سبز تا مهتاب فقط صدای برگ هاست و من خیال می کنم مُردم دیروز روی آبشار و دود شدم در آن رنگین کمانِ معلقِ پایین پایین های جنون

مُردم روی آبشار و بعدش موجهای کوچک، نور حمل می کردند

روز مُردم و شب آرزو کردم 

و شهابی افتاد روی رودخانه ی سن لورن

امشب اینجا از تهران گرمتر است

و من که مُرده ام، دل ام برای چشم هایی که خیس می کنند تنگ شده

/ 0 نظر / 5 بازدید