سکوت

شاید آن آسمان آبی بی لک که در پشت پلکهای بسته امان در میان تنها لحظه ای سکوت جان میگیرد٬ لحظه ای ما را به خویشتن خویش باز گرداند. خویشتن خویش گمگشته ای نازنین....

/ 0 نظر / 3 بازدید