آبی و زرد و خیس می پرد

می پرد بالای سر اسب ها با یال های در همِ آشفته و سم هاشان در دشت های سفید زیر آن خراش زرد مه آلود قشنگ توی سرمه ای آسمان.

در تمام طول شب که طول راه است

اصیل و سیاه و براق با دندان های سفیدش

و تمام ستاره ها که حل می شوند و تمام خیابان ها و تمام پنجره ها که پنج تا

بالای شیروانیِ قرمز کلمه ها

می تابند 

نخ می تابند و وقت گرگ و میش

سوزن های نرم سفیدی روی آسمان خط می اندازند

...

قلب هاشان به دستم سرایت می کنند انگار.

 

پ.ن1: ...وقتی که دو ستاره می تابند بر گوش های اقیانوس... شب، خیس، سر قلاب، ماهی می شود و برمی گردد به آب. وسیع...

/ 0 نظر / 2 بازدید