...

انتظار به پایان رسید. روزهای آشفتگی و تعلیق تمام شد... از مهرماه من دوباره به دانشگاه بازمیگردم دانشگاههایی که با اینکه هنوز هزاران فرسنگ از فضاهای تحقیقاتی دنیا دور است اما باز هم در این آشفته بازار مملکت ما غنیمتیست. با اینکه در کشوری هستیم که برای تحقیقات کمترین بودجه ممکن در نظر گرفته میشود و اساتید ازنظر معیشتی در تنگنا هستند و تنها شاخص آن نه علم بلکه ثروت است اما شاید هنوز هم بتوان کارهایی انجام داد و به آینده امیدوار بود که علم را هم ارزش نهند... دنیای علم دوباره مرا دعوت کرد... ایکاش در این جامعه بحران زده ارزشهای من عوض نشود... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سرور جوان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشگاه علم و صنعت   

 

/ 0 نظر / 4 بازدید