از قله اندوه تا دره آرامش

خواب چیز خوبی است! می توان همیشه به فردا امید داشت و انتظار خورشید را کشید. خواب چیز خوبی است وقتی که تمام هذیانهایت را گفته باشی و تمام اندوههایت را نوشته باشی روی تن سفید کاغذ!‌خواب چیز خوبی است درست مثل تنهایی که مثل این شب تابستانی خیس دارد مرا می برد از اوج اندوه تا دره لبخندهای آرامش! و چه دره ای ست این دره لبخندهای آرامش! که هر شب می توان سوار بر قطار اشکها تا اوج اندوه بالا رفت و بعد سرازیر شد تا قعر لبخندهای آرامش! لبخندم امشب مثل لبخندهای آفتاب فروردین شده است! همیشه وقتی می رسم به این دره همین طور می خندم! طرح خنده ام روی این کاغذهای سفید مانده است! مثل لبخند آفتاب فروردین است

/ 0 نظر / 6 بازدید