تولد

سالهاست که هميشه اول سال يک سررسيد برميدارم و تا اخر سال تفکرات٬ آرزوها٬ احساسات٬ هدفها و لحظه های با ارزش زندگيم را ثبت ميکنم.البته مدتها بود که ميخواستم وبلاگ بنويسم اما هميشه از ننوشتن و رکورد ميترسيدم. وبلاگ نوشتن خيلی با نوشتن توی دفترم فرق دارد.توی دفترم بی هيچ تعارفی تنها برای دل خودم مينويسم٬ کاملا خصوصی يک خلوت دنج. اما وقتی ديگران هم قرار است نوشته هايم را بخوانند بايد برايشان جذاب باشد.اما با تمام اين حرفها بالاخره دلم را به دريا زدم و اين وبلاگ متولد شد چرا که هر سکوتی الزاما نشانه بی توجهی و فراموشی نيست. اگر يک وقتی ديديد سکوت کرده ام مطمئن باشيد نياز داشته ام که بيشتر با دفترم خلوت کنم.  

---------------------------------------------------------------------------------------------

راستی خواهشمندم پيامهای مبتذلی مثل «وبلاگ خوبی داری به من هم سر بزن» و از اين قبيل چيزها برای نوشته هايم نگذاريد. البته اين درخواست کاملا مستقل است و الهام گرفته از وبلاگهای ديگری که چنين درخواستی را مطرح کرده اند نميباشد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید