دلتنگی يک شب تابستان

نور افکنهای سرخ، صدای صفیر ماشینی در خیابان... سکوت...، نورافکنهای سرخ اتوبان، پارس سگی در دوردست... سکوت...، خنده ای در میان تاریکی کوچه... سکوت...، غرش کامیونی در خیابان... سکوت...، بی خوابی و دلتنگی یک شب تابستان... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 4 بازدید